Without music life would be a mistake.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

De manier waarop we naar muziek luisteren verandert. Terwijl de verkoop van compact disc afneemt, beleeft vinyl een revival en spelen wij digitale files af die op onze computer staan of die we van het internet streamen. Twee totaal verschillende werelden: analoog en digitaal.

Het overleven van vinyl doorheen het CD-tijdperk beantwoordt aan de drang om muziek te associëren met beleving. Wat we op vinyl horen is nog steeds de dichtste benadering van het nummer zoals de artiest wou dat wij het hoorden. Terwijl de compact disc de muziek herleidt tot een kompakt onecht geheel, breekt vinyl het geluid open tot een beeld.
Hoe echter muziek klinkt, hoe meer zintuiglijke prikkels en gevoelens er ontstaan.

In dit 'on demand'-tijdperk van radio en televisie is er een verschuiving van cultuur naar het gebruiksgemak dat zelfs zappen niet eens kon bieden. Beschikken over een grote bibliotheek van informatie is belangrijker aan het worden dan het bezit ervan.

Digitale streamers die analoog klinken zijn gebruiksvriendelijk en maken het mogelijk om ten volle te genieten van de muziek waar en wanneer men wil en volgens de stemming van het moment.

In onze winkel bieden wij beide mogelijkheden aan. Kom kijken en vooral luisteren.